פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sale

Department with sales or pre-sales questions regarding our services.

 Technical Support

Help with technical issues and questions.

 Billing

To make any changes to your hosting plan or handle billing-related issues.

 Abuse

Reports of violations of our Terms or Service or any abuse reports.

 Administration

Network administration and complaints.